ΠΜΣ « Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»

Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 Περισσότερα για το πρόγραμμα

Designed by NetSense

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.