ΠΜΣ « Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εταιρείας. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες, επάρκεια και εμπειρία, προκειμένου να εκπληρώσει τις ευθύνες του.

Περισσότερα για το πρόγραμμα

Designed by NetSense

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.