Αγαπητή υποψήφια φοιτήτρια, αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή, Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"/ "Αpplied Risk Management" με ειδίκευση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων» που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο…
Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη…
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και…
Ελληνικά Χρηματιστήρια www.helex.gr/el/ Τράπεζα της Ελλάδος www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr Global Association of Risk Professionals www.garp.org The Professional Risk Managers' International Association www.prmia.org The Ben Graham Centre Value Investing www.bengrahaminvesting.ca
Το ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"/ "Applied Risk Management" με ειδίκευση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 1η Θεματική Ενότητα: Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων/ Finance and Risk Management (30 ECTS) Γνωστικά αντικείμενα της θεματικής ενότητας: Οικονομική των Επιχειρήσεων/ Financial Accounting and Managerial Economics Χρηματοοικονομική Διοίκηση/ Financial Management Διαχείριση…
Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται 4.250,00€ (850,00€ ανά θεματική ενότητα ×…
Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ημέρες Σάββατο ή/και Κυριακή, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχούν οχτώ συναντήσεις επτάωρης διάρκειας και η τελική τετράωρη εξέταση που πραγματοποιείτε τον Ιούνιο. Μέρος των συναντήσεων μπορούν να αντικατασταθούν με…
Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει: Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε μορφή doc τη φόρμα αίτησης Να συγκεντρώστε και να αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα: Μια φωτογραφία Ταυτότητα ή διαβατήριο Αντίγραφο πτυχίου (-ων) πανεπιστημίου Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω…

Designed by NetSense

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.