Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον, οι οικονομικές μονάδες βρίσκονται σε έναν ατέρμονο αγώνα, ερχόμενες αντιμέτωπες με μια ποικιλία κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, όπου η επιτυχής ολοκλήρωση των επιχειρησιακών στόχων και η εύρεση μηχανισμών, ώστε να εξασφαλίσουν τόσο την επιβίωση όσο και την ανάπτυξή τους, εξαρτώνται εν πολλοίς…
Έχει ισχυρές συνδέσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο (διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό, case studies και career days Αναγνωρίζεται ως μέρος του προγράμματος "Internal Audit Academic Awareness Program” του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) Διεξάγεται υπό την αιγίδα του HACFE (Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης) Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου (IIΑ) Υπόσχεται…
Να παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές σε στελέχη επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενους φοιτητές στον εσωτερικό έλεγχο Να καλύψει τόσο τα θεωρητικά θεμέλια όσο και τα εφαρμοζόμενα θέματα στον εσωτερικό έλεγχο Να παρέχεται σε κάθε συμμετέχοντα οι αρχές, η μεθοδολογία και τα εργαλεία για τον σύγχρονο και αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο Να επιτύχει την αναβάθμιση…
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση πέντε Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), εκ των οποίων η πέμπτη είναι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων/ Applied Risk Management, μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο …
Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται 4.250,00€ (850,00€ ανά θεματική ενότητα ×…
Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει: Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε μορφή doc τη φόρμα αίτησης Να συγκεντρώστε και να αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα: Μια φωτογραφία Ταυτότητα ή διαβατήριο Αντίγραφο πτυχίου (-ων) πανεπιστημίου Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω…

Designed by NetSense

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.