Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ημέρες Σάββατο ή/και Κυριακή, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχούν οχτώ συναντήσεις επτάωρης διάρκειας  και η τελική τετράωρη εξέταση που πραγματοποιείτε τον Ιούνιο. Μέρος των συναντήσεων μπορούν να αντικατασταθούν με τη δημιουργία εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων, που θα στηρίζονται στις υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφοριών με απόφαση της επιτροπής κατεύθυνσης. Επιπλέον, πραγματοποιούνται σαράντα ώρες εκπαίδευσης είτε δια ζώσης είτε με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και μέσων ανοιχτής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων ανακοινώνεται αρχές Σεπτεμβρίου.

Designed by NetSense

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.