Αίτηση και διαδικασία επιλογής

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε μορφή doc τη φόρμα αίτησης
  • Να συγκεντρώστε και να αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
    • Μια φωτογραφία
    • Ταυτότητα ή διαβατήριο
    • Αντίγραφο πτυχίου (-ων) πανεπιστημίου
    • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω έγγραφα στη γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας στο θέμα «Αίτηση Συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο».

Απαραίτητες είναι και δύο συστατικές επιστολές που στέλνονται από τους ίδιους τους καθηγητές/ εργοδότες απευθείας στη γραμματεία του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους όπου κριθεί απαραίτητο.

Designed by NetSense

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.